1•  0251   13 Galo 🐓
  2•  8578   20 Peru 🦃
   3•  3998   25 Vaca 🐄
    4•  9783   21 Touro 🐂
     5•  9287   22 Tigre 🐅
      6°  31.897   25 Vaca 🐄
       7•  153   14 Gato 🐈